TỪ BỎ CÁI TÔI


Tôi có một cái tôi lớn, hẳn là nghĩ tự tin, nhưng nó vô hình cản trở sự phát triển, cũng như làm những mối quan hệ xung quanh trở nên xấu đi, vì không ai nán lại khi thấy mình bảo vệ ý kiến nhiều đến vậy.

Cái vấn đề là, dù chưa nhận ra vấn đề đó đúng hay sai, mình vẫn bảo vệ. Ấy là cái tôi. Mà hầu như ai cũng mắc phải.

Để bỏ cái tôi xuống không phải dễ, trả qua quá trình dài tôi luyện, cuộc đời vùi dập dữ lắm. Hoặc phải có một người dẫn đường chỉ lối, cho ta hay vấn đề đang gặp phải, để một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra, ta đuối lý và tâm phục khẩu phục. Rồi ta bỏ.

Đại khái bỏ cái tôi xuống là như thế nào?

Là cởi mở hơn, tiếp nhận hơn, đối đãi hơn, vui vẻ hòa hợp. Để cá nhân mình hòa hợp vào tổng thể, miễn đừng để hòa tan. Để cho mọi người thấy những khía cạnh tích cực, tươi tắn trong con người mình, để họ không hiểu lầm rằng ta nhỏ nhen ích kỷ riêng lòng.

Một sự thật thì mình không phải cái rốn của vũ trụ, mà mình cũng chẳng nghĩ vậy. Chỉ duy cái cách thể hiện sai lầm, vì mang một nỗi lòng từ xưa cũ, chẳng giải thích được.

Phải học hạnh của đất, sạch dơ chấp nhận hết, miễn là chất tốt của đất không hề mất đi.

21.05.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *