TÌNH CUỐI


Tình đầu là sự thơ ngây vụng dại. Vậy còn tình cuối?

Đó là một sự đau lòng rõ rệt như cái đứt tay ngày hôm qua mà mình biết rằng phải quên đi rồi tiếp tục việc cần làm.

Mình vẫn quan tâm người ta, dù miệng thì chối cãi.

Cái quan tâm vì thương, chứ yêu thì chẳng còn. Thương cho hoàn cảnh, thương cho sự dại khờ đôi ngã. Mình là nam, dù sao cũng dễ sống hơn. Phải không?

Nếu cứ ủ dột và thổn thức thì không được khôn ngoan cho lắm. Nên mình cứ tiến về phía trước, họ hiểu được bao nhiêu thì tốt cho họ, vì mình cũng đã cho họ thấy tấm lòng, trước lẫn sau khi chia ly.

27.05.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *