NHANH NHẸN


Mình làm lớp trưởng, chức vụ từ xưa đến nay mới đảm nhận.

Lên văn phòng, mình làm tất thảy.

Mình đang tự vô thế phải nhanh nhẹn hoạt bát hơn, và tập quản lý nhiều con người, ban giao với mọi phía để tìm được con đường.

Bước đầu xoay sở ổn thỏa cho các thành viên lớp đi học, hay chính mình cũng học thêm. Có lẽ, sự bận rộn là phương cách duy nhất thúc đẩy con người trở nên hoạt bát, rồi vô vàng các tình huống xảy ra buộc mình phải ứng xử sẽ dần tôi luyện và thay đổi tính cách bên trong.

Thầy cô, đồng nghiệp, đều cần phải ban giao cả, mọi thứ rồi sẽ thuận lợi.

Cho dù có trắc trở, thì cũng phải vượt qua. Cú sốc lớn đó đã ở lại phía sau lưng, huống gì chướng ngại này.

Phải rồi, làm thôi, nghĩ ngợi tính toán quá nhiều làm gì. Sẽ khiến mọi việc vỡ lỡ.

Nếu chần chừ không dám, tới bao giờ mới lột được cốt cách cũ, vùng an toàn êm ái luôn vẫy gọi.

Cự tuyệt, như làm trong lòng dâng lên sự đau khổ.

Nhưng thôi, đứng dậy để mà đi!

29.10.2022


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *