NĂM MỚI


Có thể mình đã thay đổi, và bây giờ một vài khía cạnh xung quanh đang không còn phù hợp với mình…

Mình đang tốt hơn, để vững vàng trong cuộc đời và để cái ác không động đến được. Tạm thời, vẫn phải “khoác” tạm chiếc “áo cũ”. Vì thế, đôi khi muốn mở lời khuyên nhưng không một ai muốn nghe, vì họ đang có một chiếc “áo ấm”.

Bị chà đạp, mà với lí do “miếng cơm manh áo”, người ta làm lơ cho tư cách tiếp tục bị chà đạp. Dường như, đó không phải là chữ NHẪN, mà là sự nhu nhược.

Nó kéo người ta vào vũng lầy, và vô hiệu khả năng vùng vẫy. Nó giết chết nhưng người ta không cảm nhận được. Vẫn cười, vẫn nói, nhưng thua tự bao giờ.

Ai đang cố thoát ra, mới nhận thấy sự nguy hiểm tiềm tàng. Một người mang yếu điểm, phải dỗ dành mọi thứ xung quanh để che đậy tử huyệt đó, chứ họ không dám và không hề muốn “chiếc kim trong bọc có ngày lòi ra”.

Có hơi khó hiểu, nhưng chắc chỉ những kẻ tham vọng mới tự đào bới điểm yếu của mình.

01.01.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *