ĐẠO DIỄN VÀ CON RỐI


Trong cuộc đời mỗi người, họ đều đồng thời là người lái, cũng đồng thời là chiếc vô lăng để người khác cầm nắm.

Để phù hợp với tư tưởng bản thân, mọi người lắp ghép những mảng miếng trong suốt hành trình dài đằng đẵng, rồi họ cũng bị tư tưởng ẩn sâu điều khiển, điểm ràng buộc là lợi ích đôi bên. Họ nhắm một mắt, ngó lơ đi một mắt để cái móc nối trở nên phù hợp. Ít ai đủ một cái trí để đứng ngoài trò chơi của kẻ khác.

Kẻ ngán ngẫm vì không đủ trí nên phải đối phó với lòng người, để cười nói, cụng ly và một câu chuyện có chủ đích. Đó là đời. Ai là đạo diễn, ai là con rối?

Hay làm sao cư xử với người hẹp hòi, cảm thông hay trừng trị? Chẳng có câu trả lời đúng sai, tất cả dựa vào số phận, và sự sắp đặt của trời đất. Tôi chọn cách để họ yên, liệu đó có phải tôi hiền, hay cách nói nào đó tôi cũng không cho họ biết khuyết điểm tâm hồn, thì suốt đời này họ bị tính nết đó biến thành rết độc.

Tôi thấy, và tôi cười, nụ cười không phải đắc chí, vì tôi nhìn ra mà không bị khó chịu và phản ứng theo phản xạ cũ, không bị nó làm ảnh hưởng. Hơi buồn một chút vì tôi cũng muốn tìm những người bạn tốt, để sau này cũng hợp tác với nhau.

Rối trong tay người và rối trong tay mình.

10.07.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *