SỰ BẤT TIỆN


Con người tôi có nhiều sự bất tiện. Điều này gây cản trở, và làm mù mịt suy nghĩ.

Tôi đã được hiểu sự khác biệt của tâm hồn rộng rãi, như một thảo nguyên thênh thang, những cơn gió thuận tiện thổi.

Còn tôi, cảm giác như trong lòng còn chất chứa nhiều tấm bia ngắm, mà cứ mũi tên nào từ bên ngoài, cũng dễ dàng trúng tâm. Từ đó, dấy lên trong lòng những cảm xúc bất tiện rồi đưa ra hành động không khôn khéo.

Tôi phải mở rộng lòng mình, để rồi việc gì đến, cũng tự do trong suy nghĩ mà giải quyết.

Tôi đã để những điều chướng tai gai mắt, dẫn dắt rồi đưa vô thế bí. Để rồi khi ngẫm lại, những điều đó không đáng gì. Tôi đã luôn mất đi thế chủ động.

Hạ mình một chút, và mở rộng không gian bên trong suy nghĩ của mình.

Khi đó, các phương án để giải quyết vấn đề được đa dạng hơn, thoải mái hơn cho dù nó không phù hợp với một số người, và nhận lại nhiều sự phán xét. Nhưng, cứ mãi động tâm một cách dễ dàng với ngoại cảnh, cũng là một sự bất tiện trong lòng mình.

Việc làm được thì tốt, việc không làm được cũng đừng bị gục ngã, vì khi cảm thấy thất bại hay sợ sệt, cũng là tấm bia bị mũi tên đâm trúng đích.

Ung dung, tự tại, liệu nước mà chèo thuyền.

Không có gì là bất biến, không có gì là mãi mãi. Nhưng nếu cứ tự đưa mình vào thế khó bằng cách dựng lên vô vàng tấm bia “bất tiện”, thì càng nhanh chóng lụn bại, và mãi mãi.

Phải thực sự thông suốt trong vấn đề này, để cảm xúc luôn tích cực, luôn vui vẻ và lạc quan. Không bị ngây ngô và khờ khạo. Hay giam cầm mình vào một hình tượng cố định.

22.12.2023


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *