NĂM MỚI, SUY NGHĨ MỚI


Trong sự vụng về, tôi đã mang tâm tư này để rồi như một kẻ hầu người hạ, nhận lại cái nhìn coi thường. Bởi lẽ, khi mình cần công nhận, mình đã đặt họ trên một bậc. Thật khờ khạo.

Thế nên, dù có làm tốt đến mức nào, tôi cũng cảm thấy lo lắng và bất an. Và vì mưu cầu điều viễn vông đó, nên nó dẫn dắt mình đến những hành động chệnh choạng và nhu nhược.

Một người có định hướng riêng như mũi tên vút bay trong gió, không cần ai cổ vũ vẫn sắt bén vô cùng.

Tôi đã để cái nhìn đánh giá làm cho lay động tâm can và nhụt đi ý chí. Lẽ ra, tôi đã nên bất cần hơn riêng với điều này, để đỡ hao tâm tổn trí. Hóa ra lâu nay tôi sợ sệt vì sợ làm phật lòng người khác thay vì lo lắng cho công việc. Nếu mang trong mình sự mạnh mẽ từ sớm, tôi đã có thể vững vàng và quyết liệt.

Tôi sẽ bỏ đi sự khờ khạo này, đứng thẳng người và làm việc theo tâm hồn mình, ở đó công việc đạt được kết quả rõ ràng, không cần phải cầu xin sự công nhận.

Vì tôi đã hiểu ra rằng, chỉ có như vậy thì mình mới không bị coi thường. Không bị yếu hèn trong mắt kẻ khác.

Suy nghĩ rộng mở, cộng với tâm hồn đúng đắn là một sự vững chãi vô cùng.

05.01.2024


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *